Aidan Ziliak

CLAS Visiting Writer-Fiction
Biography

Aidan Ziliak is a Visiting Writer at the University of Iowa, from which he holds an MFA in Fiction. 

photo of Aidan Ziliak